فتاوای عجیب وهابیت

پيامبر وهابيت در كنار خداى آنان جلوس مى كند

ابن قيم شاگرد ابن تيميه مى نويسد: «إنّ اللّه يجلس على العرش ، ويجلس بجنبه سيّدنا محمد (ص) وهذا هو المقام المحمود»
(( بدائع الفوائد، ج 4، ص 39. )).
خداوند بر روى عرش مى نشيند و رسول اكرم (ص) نيز در كنار او جلوس مى كند، و اين همان مقام محمود و شايسته اى است كه قرآن وعده داده است

خداى وهابيت از عرش به زير مى آيد

ابن تيميه مى گويد: خدا هر شب هر طور كه بخواهد به آسمان دنيا فرود مى آيد، و مى گويد: آيا كسى هست كه مرا بخواند و من اجابتش كنم، و طالب مغفرتى هست كه او را ببخشم ... خدا اين كار را تا طلوع فجر انجام مى دهد.
و پس از نقل مطلب فوق مى نويسد: «فمن أنكر النزول أو تأوّل فهو مبتدع ضالّ» (هر كس فرود آمدن خدا را به آسمان دنيا انكار يا توجيه كند بدعتگذار و گمراه است
(( مجموعة الرسائل الكبرى، رساله يازدهم: 451. )).

اگر كسي بگويد خورشيد ثابت است كافر است.

بن باز مفتي معروف اهل سنت عربستان در صفحه اول کتابش با نام دلايل نقلي و حسي بر حرکت خوشيد و ثابت بودن زمين و امکان سفر به کرات آسماني مي نويسد: در بين افراد زيادي از نويسندگان و مدرسان و دانشجويان شايع شده است که خورشيد ثابت است و زمين در حرکت مي باشد، ولي من مي گويم: هر کس معتقد به ثابت بودن خورشيد و عدم حرکت آن باشد کافر است و گمراه.
(ادله النقلیه و الحسیه علی جریان الشمس و سکون الارض و امکان الصعود الی الکواکب، عبدالعزیز بن باز، موسسه مکه للطباعه و الاعلام، ص 17)