عوامل رشد وهابیت

فتنه وهابیت وبی تجهی مسئولین امر و...

فتنه جدید وهابیت
استحاله عقاید اهل سنت در خراسان جنوبی

مقدمه:
چند وقتی بود که از جریان تبلیغ جدید وهابیت در پوشش اهل سنت در استان خراسان جنوبی توسط برخی از دوستان آگاه شده بودم. اما هر وقت خواستم در موردش بنویسم احساس کردم فعلا لازم نیست. اما امروز برخی مطالب رو متوجه شدم که قصد کردم بنویسم تا شاید در سال جدید مسئولین بزرگوار بیشتر پیرامون این قضیه بدانند و اگاه شوند و اگر خواستند کاری کنند.
پرده اول: شهر بیرجند خواستگاه اهل سنت

تضاد باتشیع ازعوامل رشد وهابیت

چند عامل را مى توان در ارتباط با گسترش این فرقه نام برد:

دلیل هفتم پیشرفت وهابیت سرازیر شدن پول نفت برای توسعه و تثبیت موقعیت این فرقه

فراوانی درآمد نفت عربستان و نبود نظارت قانونی بر چگونگی خروج آن، سبب شده است حاکمان آن کشور با گشاده دستی کامل، ثروت ملی کشور را در راستای منافع خود یا در راه تامین منافع غرب به صرف برساننن و به وسیله آن در درجه اول کشورهای عرب و مسلمانان و سپس کشورهای نیازمند جهان و کشورهای پیشرفته را به سوی خود جلب و از آن طریق اعتبار بین المللی برای خود کسب کنند(ذخایر نفتی عربستان که تا سال 1984م بالغ بر168/8 میلیارد بشکه برآورد شده بود در این سال به میزان1/7 درصد افزایش یافت.

دلیل ششم پیشرفت وهابیت: شرایط جغرافیایی، استراتژیکی و سیاسی سرزمین عربستان

سرزمین عربستان با مساحت دو میلیون و دویست و چهل هزار کیلومتر مربع دارای موقعیت استراتژیکی مهمی است . این سرزمین افزون بر اینکه به خلیج فارس و دریای سرخ راه دارد و این دو آبراه حیاتی جهان را به هم پیوند می دهد سرشارترین منافع نفتی منطقه را نیز دارا است.