عوامل رشد وهابیت

رسالت‌ها و بايسته‌ها در مقابل فرقه ضاله وهابيت

وهابيت، از فرق نسبتاً نوپاي اسلامي به شمار مي‌آيد. اين مسلک که در زادگاه اسلام يعني در عربستان رشد يافته است، به دليل پشتوانه‌ قوي سياسي و اقتصادي، در حال گسترش به ديگر نقاط بلاد اسلام است. از آنجا که اين فرقه فاقد عمق عقيدتي و فکري اقناع کننده است، سرمايه گذاري عظيمي را بر روي تبليغات به ويژه از نوع رسانه‌اي آن ترتيب داده است؛ به گونه‌اي که غافل شدن از آن مي‌تواند اثرات مخرب غير قابل جبراني را براي نظام اسلامي به همراه داشته باشد. در اين بيان هم متوليان فرهنگي و هم امنيتي بايد راهکارهاي تأثير گذاري را به جهت مقابله و خنثي کردن تبليغات فرقه وهابيت اتخاذ کنند.

رويکرد شناسي تبليغ در وهابيت

رويکرد شناسي تبليغ در وهابيت

وهابیت و گوگل اسلامی

انفجار در مسجد مقدس براثا، جنایات وهابیت علیه شیعیان در منطقه ای موسوم به مثلث مرگ، کشف روزانه ده‌ها جنازه در رود دجله و فرات که توسط وهابیون کشته شده اند. کشته شدن 120 کودک، زن و غیر نظامی در بازار شهرک صدر و... تمام این‌ها خبرهایی است که هرازگاهی به گوشمان می‌رسد. کشتار شیعیان توسط وهابیون و تخریب مکان‌های مذهبی توسط این گروه تراژدی غمناکی برای اسلام است.

دلیل هشتم پیشرفت وهابیت: فعالیتهای گسترده سیاسی و اقتصادی و ضعف دولتهای عرب منطقه

دلیل هشتم پیشرفت وهابیت: فعالیتهای گسترده سیاسی و اقتصادی و ضعف دولتهای عرب منطقه

فعالیتهای گسترده سیاسی و اقتصادی وهابی ها در عرصه بین المللی و منطقه ای و ضعف اقتصادی سیاسی و نظامی کشورهای اعراب منطقه یکی دیگر از عوامل تثبیت توسعه و پیشرفت وهابی ها در میان کشورهای عربی است.
فعالیتهای سیاسی این گروه که از سالهای دهه 1960 م در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس رو به افزایش بود پس از افزایش فوق العاده درآمد نفت در سال 1973 م به طرز چشمگیری در منطقه و جهان گسترش یافت.

روش هاي جدید تبليغ وهابيت و نحوه فعالیت آنها در ایران

روش هاي جدید تبليغ وهابيت و نحوه فعالیت آنها در ایران:

با توجه به تبلیغات گسترده ی فرقه ی وهابیت و تخصیص دادن هزینه های بسیار زیاد در جهت تبلیغات این فرقه در اکثر کشورها و بخصوص ایران اسلامی توجه شما را به برخی گزارشهای موجود در این زمینه از منابع مختلف خبری جلب می کنیم ...

گزارش اول:
گروه هاي سلفي با روش هاي نوين در ميادين اصلي شهر اصفهان به ترويج افكار خود مي پردازند.

به گزارش آريا، اخيرا گروه هاي سلفي در سطح شهر اصفهان به صورت گسترده اي براي ترويج خود ميان جوانان فعاليت مي كنند كه اين تبليغات بطور علني به ميادين اصلي شهر نيز رسيده است.