پاسخ به شبهات وهابیت

نامگذاری به نام ابوجهل و ابولهب

شیعه می گوید نامگذاری فرزندانشان به نام خلفا به خاطر خلفا نبوده اگر اینگونه است چرا به نام ابوجهل و ابولهب نام گذاری نکردند؟

در جواب از این شبهه باید گفت نامهای ابوجهل و ابولهب اسم نیستند که کسی بخواهد آن را روی فرزندانش بگذارد بلکه کنیه هستند و کنیه را نیز اشخاص از طرف خود یا پدرانشان برای خود انتخاب می کنند که معمولا هم به خاطر مثلا فرزند بزرگشان است.

بررسی روایت تخریب قبور از حضرت علی(ع)

يكي از وهابي ها در كنار قبرستان بقيع در حين مباحثه با يكي ار زائران ايران در زمينه زيارت قبور مردگان به بنر بزرگي اشاره مي كند كه در انجا نصب شده بود و در ان اشاره شده بود كه حضرت علي (ع) در موردي با اصحاب خود به قبري برخورد مي كنند كه بر آن بنايي ساخته بودند و حضرت به ياران خود دستور مي دهد كه قبر را با خاك يكسان كنند. اين مطلب آيا درست است؟

در ابتدا بايد گفت که اين روايت فقط در کتب اهل سنت آمده است و به همين جهت براي شيعه حجت نمي باشد ؛ اما براي اينکه به خود اهل سنت نيز پاسخ گفته باشيم در مورد اين روايت ومطالبي که به آن مربوط مي شود پاسخي خواهيم نوشت :

علم غیب امام حسین(ع) به شهادت

شما شیعیان قائلید که امام حسین (ع) علم غیب به شهادت خود داشته حال سوال این است که چرا با وجود علم غیب به شهادت قیام کرد؟

در جواب از این سوال که چرا امام حسین(ع) با وجود علم غیب قیام کرد و از علم غیب خود استفاده نکرد باید گفت : معصوم، علم غيب دارد و با اجازۀ پروردگار از حقايق موجود در جهان هستي باخبر مي‌شود.

آیه اکمال و شبهات پیرامون آن

به عقیده اهل سنت آیه سوم سوره مائده (الیوم اکملت لکم دینکم) نمی تواند در ارتباط با حادثه غدیر باشد! نظر شما در این باره چیست؟

طرح سوال:

طلا کاری و صرف هزینه های زیاد برای حرم ائمه(ع)

چرا برای حرم ائمه (ع) صرف هزینه های زیاد می کنند مثلا طلا کاری می کنند؟

سؤال كننده گرامي: تلاش شما براي تشخيص عالمانه و صحيح مسائل دين ستودني و قابل احترام است. و امادرعين حال به اين مسئله هم بايدتوجه داشت كه: معمولا در ميان تمام ملل، شخصيت هاي بزرگ سياسي و ديني هنگامي كه به خاك سپرده مي شوند از مقبره آنان به عنوان نشانه مكتب و نماد افتخار، محافظت مي شود. اولياي خدا و بزرگان بويژه آنان كه در راه گسترش دين جانبازي كرده اند از شعائر و نشانه هاي دين او هستند. يكي از راههاي بزرگداشت آنان علاوه بر حفظ آثار و مكتب آنها حفظ و تعمير قبور آنان است. ساختن ضريح و...نيز، نشانه تعظيم شعائر و بيانگر شكوه و اجلال آن بزرگواران در نزد مردم است.