پاسخ به شبهات وهابیت

در هیچ آیه ای از قرآن موضوع عصمت امامان شما عنوان نشده است.

در هیچ آیه ای از قرآن موضوع عصمت امامان شما عنوان نشده است.

در قرآن کریم به طور مستقیم به عصمت اهل بیت اشاره شده است. خداوند در سوره احزاب آیه 33 می فرماید: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؛ جز این نیست که خدا می خواهد آلودگی را از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاکیزه گرداند.

اعتقاد به امام زمان باطل است و چه لزومی دارد شخص امام باشد و پنهان زندگی کند و اگر بحث جهان مطرح است چرا در ایران زندگی نمی کند؟

اعتقاد به امام زمان باطل است و چه لزومی دارد شخص امام باشد و پنهان زندگی کند و اگر بحث جهان مطرح است چرا در ایران زندگی نمی کند؟

اینکه چرا امام زمان در ایران زندگی نمی کند سخن کودکانه ای است که نیازی به جواب آن نیست چرا که اگر در هر جای دیگری هم امام می خواست زندگی کند این اشکال بدان گرفته می شد، نیز این اشکال را باید به تمام مسلمانان که به پیامبر ایمان آورده و در سرتاسر دنیا زندگی میکنند گرفت چرا که پیامبر در شبه جزیره عربستان مبعوث شد نه در دیگر کشورها پس دیگر کشورها چون پیامبر در کشورشان نبوده نباید مسلمان باشند درحالی که هیچ انسان عاقلی این مطلب را قبول ندارد.

شما از ائمه کمک می خواهید ولی آن را از خداوند درخواست نمی کنید و در دعا نیز می گویید اشفع لنا عند الله در صورتی که کاری از آنها ساخته نیست وآنها مرده و صدای شما را نمی شنوند.

شما از ائمه کمک می خواهید ولی آن را از خداوند درخواست نمی کنید و در دعا نیز می گویید اشفع لنا عند الله در صورتی که کاری از آنها ساخته نیست وآنها مرده و صدای شما را نمی شنوند.

اینکه آنها مرده اند و دعاهای مارا نمیشنوند اولا با اعتقاد مسلمین مخالف است چون اعتقاد همه ی مسلمین بر آن است که مرگ فنا و نابودی نیست و به حیات برزخی اعتقاد دارند چنانچه خداوند به پیامبر… امر میفرماید: سؤال کن از همه ی رسولانی که قبل از تو فرستادیم آیا غیر از رحمان خدایانی را قرار دادیم که عبادت نمایید آنها را؟ که لازمه ی سؤال از رسولان گذشته امکان ارتباط با آنها است.

طریقه زیارت پیامبر (ص) این بوده است که وقتی به زیارت قبور می رفتند فقط دعا می کردند و هیچ کس را شفیع قرار نمی دادند.

طریقه زیارت پیامبر (ص) این بوده است که وقتی به زیارت قبور می رفتند فقط دعا می کردند و هیچ کس را شفیع قرار نمی دادند.

جواب این شبهه با دقت و تحلیل در این روایت روشن خواهد شد: برّانی در معجم خود با سند از انس ابن مالک نقل میکند وقتی فاطمه بنت اسد(مادر حضرت علی)در گذشت پیامبر… بر بالین او حاضر شد و گفت : خدا تو را رحمت کند ای مادر دوم من، گرسنه ماندی و مرا سیر کردی، برهنه ماندی و مرا پوشاندی و از غذاهای لذیذ محروم میگشتی و به من میدادی و در این کار جز رضایت خدا انگیزه ی دیگری نداشتی، پیامبر… دستور داد او را سه بار غسل بدهند و پیراهن خود را درآورد و فرمود او را با آن کفن کنید سپس برای او به امر رسول خدا… لحدی کندند،خود پیامبر شخصا وارد قبر شد و خاکهای لحد را در آورد،آنگاه که از این عمل فارق شد در قبر دراز کشید و

چگونه ائمه می توانند از شما دفاع کنند در صورتی که خود با سم کشته شده و نتوانسته اند از خود دفاع کنند و چگونه آنها را شهید می پندارید در صورتی که در میدان جنگ حضور پیدا نکرده اند.

برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است به معنا و واژه ی شهید از نگاه لغت توجه شود، شهید : یعنی کشته در را خدا ،کشته ی بیگناه یا در راه خدا، کسی که در را خدا و در راه خدمت به مدینه (سرزمین )کشته شود(فرهنگ دهخدا واژه ی شهید)
و خداوند هم در 2 آیه از قرآن هم می فرماید :که شهید زنده است.1) در سوره بقره آیه ی 154:به کسانی که در راه خدا کشته می شود مرده نگویید بلکه آنها زنده اند ولاکن شما درک نمیکنید. 2) آل عمران آیه ی 165 :گمان مبرید آنهایی که در را خدا جانشان را از دست داده اند مرده اند بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان رزق وروزی میخورند.