آیا جایز است زنان قبور را زیارت کنند ؟

يكي از مسائلي که وهابيان بر آن تأكيد زيادي دارند موضوع حرمت زيارت زنان است بر قبور صالحان، آنان براي اين ادعاي خود به برخي از رواياتي که از پيامبر – صلى الله عليه وآله – نقل شده استناد مي كنند، ازجمله اين روايتكه مي گويد:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ زَوّاراتِ الْقُبُورِ (1(
پيامبر خدا، زناني را که بسيار به زيارت قبور روند، لعن کرد.»
ولي بايد توجه داشت که استدلال با اينگونه احاديث، بر حرمت زيارت براي زنان، از جهاتي صحيح نيست: