‏فضایل حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در منابع اهل سنت

‏فضایل حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در منابع اهل سنت

درباره فضایل و عظمت بزرگ بانوی اسلام و یگانه دختر باقی مانده از رسول خاتم (صلی الله علیه وآله وسلم) حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا (سلام الله علیها) چه در منابع شیعی و چه در منابع اهل سنت به فراوانی سخن گفته شده است. به قدری فضایل آن حضرت زیاد است که جای کوچکترین تردید و یا انکاری وجود ندارد.
ما، در این نوشتار به ذکر برخی از فضایل بی شمار آن حضرت که در منابع اهل سنت موجود است. بسنده می کنیم.
آیه تطهیر و حدیث کساء
خداوند بزرگ وسبحان در قرآن مجید ، اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) را مطهر خوانده است فرمود: انما یریدالله لیذهب عنک الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیراً (۱)
خداوند می خواهد که پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد.
مراد از اهل بیت که در این ایه ذکر شده است چه کسانی هستند؟
پاسخ این پرسش را در روایات اهل سنت می جوییم.
- واقدی در کتاب اسباب التزیل می نویسد که آیه تطهیر درباره پنج نفر نازل شد. این پنج نفر عبارتند از : پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) ، علی (علیه السلام) ، فاطمه (سلام الله علیها) حسن (علیه السلام) و حسین (علیه السلام) (۲)
- ابن حجر در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه می نویسد:
ام سلمه گفت:در خانه من این آیه تطهیر نازل شد.رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فاطمه، علی ، حسن و حسین (علیهم السلام) در این خانه بودند. پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: هولاء اهل بیتی ، این عده اهل بیت من هستند. (۳)
- حاکم حسکانی در کتاب شواهد التزیل لقواعد التفصیل می نویسد: وقتی که آیه و امر هلک بالصلاة وصطبر علیها(۱-۳)
نازل شد ، پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) در هر نمازی می آمد در جلوی درب خانه علی (علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) و می فرمود: الصلاة رحمکم الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ... (۴)
- ابن عساکر، در کتاب تاریخ دمشق در ترجمه امیرالمؤمنین علی (عله السلام) از ابی سعید خدری می نویسد: پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) بعد از نزول آیه و أمرا اهلک بالصلاة و اصطبر علیها به مدت هشت ماه در هنگام نماز صبح می آمد در جلوی درب خانه علی(علیه السلام) و حضرت زهرا (سلام الله علیها) و می گفت: الصلاة رحمکم الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً. (۵)
- لخمی طبرانی در المعجم الکبیر آورده است: زینب بنت ام سلمه می گوید که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) درنزد ام سلمه بود که حسن، حسین و فاطمه (علیهم السلام ) بر حضرت وارد شدند. حسن در یک سو و حسین در سوی دیگر پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) نشستند. و حضرت زهرا(سلام الله علیها) نیز در میان این دو قرار گرفت. سپس پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: رحمة الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. (۶)
- حاکم نیشابوری در کتاب «مستدرک الصحیحین»، ترمذی در کتاب «سنن» و احمد بن حنبل در کتاب «مسند» می نویسد: درب خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها) می رفت و می فرمود: الصلاة یا اهل البیت . انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً (۷)
- شمس الدین ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلاء می نویسد: و صح ان النبی(صلی الله علیه وآله وسلم)جلل فاطمة و زوجها و ابنیها لکساء و قال اللهم اهل بیتی اللهم فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیراً ، درست است این خبر که پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) فاطمه(سلام الله علیها) و دو فرزندش را در کسایی جمع کرد و گفت خداوندا اینها اهل بیت من هستند و رجس و پلیدی را از این عده به دور کن و اینها را پاکیزه گردان. (۸)
- آیه مباهله
- ابن سعد در کتاب طبقات الکبری در ترجمه الحسین (علیه السلام ) می نویسد : در جریان مباهله با علمای نجران پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) دست فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام را گرفت و گفت اینها فرزندان من هستند. (۹)
- حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک الصحیحین می نویسد:
وقتی که آیه مباهله نازل شد پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)علی ، فاطمه، حسن و حسین(علیهم السلام) را خواند و گفت: اللهم هولاء اهلی ، بار خدایا اینها اهل من هستند. (۱۰)
- ازدواج الهی
بنا به نوشته بزرگان اهل سنت و جماعت ، ابوبکر برای خواستگاری حضرت زهرا(سلام الله علیها) به نزد پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) رفت و پیشنهاد خویش را بیان نمود. رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود: انتظربها القضاء، من در امر ازدواج فاطمه(سلام الله علیها) منتظر فرمان خداوند هستم، ابوبکر این پاسخ را پاسخ منفی تلقی نمود.
عمر نیز به دیگر بار و به همین منظور به نزد رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)رفت و مانند ابوبکر پاسخ منفی شنید.
سپس خانواده علی(علیه السلام) به آن حضرت پیشنهاد کردند که برای خواستگاری فاطمه(سلام الله علیها) به نزد رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)برود.حضرت رفت و پیشنهادش مورد موافقت قرار گرفت.(۱۱)
ابن عباس گفت:
در هنگام زفاف فاطمه(سلام الله علیها) به علی(علیه السلام) ، پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)در جلوی فاطمه(سلام الله علیها)و جبرئیل در سمت راست و مکائیل در سمت چپ و هفتاد ، هزار فرشته در پشت سر حضرت زهرا حرکت می کردند و این خیل ملایک تا طلوع فجر به تسبیح و تقدیس خداوند مشغول بودند.(۱۲)
- فاطمه (سلام الله علیها) محبوب ترین زنان در نزد رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) است.
حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک آورده است : کان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) اذا رجع من غزاة او سفراتی المسجد فصلی فیه رکعتین ثم ثنی بفاطمة ثم یأتی ازواجه ، رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) وقتی که ا زجنگی و یا از سفری بر می گشت به مسجد می رفت و دو رکعت نماز می خواند سپس به نزد دخترش فاطمه می رفت و به او ثنا می گفت و سپس به نزد زنانش می رفت.(۱۳)
ابن حجر در کتاب استیعاب از عایشه روایت کرده است که از او پرسیدند که ای الناس احب الی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) چه کسی در نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) محبوبتر است وی در پاسخ گفت از میان زنان فاطمه(س) واز میان مردان علی(علیه السلام) در نزد رسول خدا محبوبترند.(۱۴)
- غضب فاطمه (سلام الله علیها) غضب خداست
حاکم نیشابوری می نویسد که پیامبر به دخترش فاطمه(سلام الله علیها) فرمود: ان الله یغضب لغضبک و یرضی لرضاک ، خداوند با غضب تو غضبناک می شود و با رضایت تو خشنود می گردد.(۱۵)
- خانه فاطمه برتر از خانه انبیاست
حاکم حسکانی حنفی در در کتاب شواهد التنزیل می نویسد: پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر(۱۶) را قرائت کرد و گفت این بیوت پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)است.از آن حضرت پرسیده شد که آیا بیت علی(علیه السلام) و فاطمه(سلام الله علیها)نیز همین بیوت است، حضرت فرمود بیت علی(علیه السلام)و فاطمه(سلام الله علیها) از با فضیلت ترین آن است. (۱۷)
و نیز در روایتی دیگر آورده است: پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) بعد از خواندن این آیه یکی از وی پرسید : یا رسول الله مراداز این بیوت در این آیه چه خانه هایی است؟ حضرت فرمود خانه های انبیاست. ابوبکر پرسید یا رسول الله ، خانه علی و فاطمه هم از این خانه هاست؟ حضرت فرمود: بله از بافضیلت ترین آن است.(۱۸)
- فاطمه (سلام الله علیها) در بهشت با رسول خداست
محب الطبری در کتاب الریاض النضره نقل می کند که در درجه رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)حضرت زهرا(سلام الله علیها) در بهشت است .(۱۹)
حاکم نیشابوری می نویسد : علی، فاطمه، حسن و حسین - علیهم السلام - اولین کسانی هستند که در بهشت وارد می شوند. (۲۰)
- عظمت حضرت زهرا(سلام الله علیها) در محشر
حاکم در باره عظمت حضرت زهرا (سلام الله علیها) نقل می کند که در روز قیامت منادی ندا می دهد که ای اهل محشر چشمانتان را ببندید که فاطمه زهرا (سلام الله علیها) دختر رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)وارد می شود.(۲۱)
- فاطمه (سلام الله علیها) حوراء است
خطیب بغدادی می نویسد که رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود: فاطمه حوراء انسیه کلما اشتقت الی الجنه قبلتها ، فاطمه حوریه ای است در صورت انسانی هرگاه من مشتاق بهشت می شوم او را می بوسم.(۲۲)
ابن حجر در کتابش از پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) نقل می کند که آن حضرت فرمود: ابنتی فاطمه حوراء آدمیه ، دخترم فاطمه حوریه ای است در شکل آدمیان.(۲۳)
فاطمه(سلام الله علیها) بهترین زنان است
خطیب بغدادی در تاریخ بغداد می نویسد: خیر رجالکم علی بن ابی طالب و خیر نسائکم فاطمه بنت محمد(صلی الله علیه وآله وسلم) بهترین مردان شما علی بن ابی طالب و بهترین زنان شما فاطمه دختر محمد(صلی الله علیه وآله وسلم)است. (۲۴)
- فاطمه (سلام علیها) پاره تن رسول خدا است
بخاری نقل می کند که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود:فاطمه بضعه منی فمن اغضبها اغضبنی ، فاطمه پاره تن من است پس هر که او را غضبناک کند مرا به غضب در آورده است.(۲۵)
- دوستی و دشمنی با فاطمه (سلام الله علیها) دوستی و دشمنی با پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) است
بسیاری از بزرگان اهل سنت نوشته اند که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم) به علی(علیه السلام)، فاطمه(سلام الله علیه)، حسن(علیه السلام) و حسین(علیهاالسلام) نگاه کرد و فرمود: انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم ، من با دشمنان شما دشمن و با دوستان شما دوستم.(۲۶)
- فاطمه(سلام الله علیها) سیده زنان است
ابن سعد ، بخاری ، ذهبی و حاکم نیشابوری نوشته اند که عایشه می گوید که حضرت زهرا(سلام الله علیها) درهنگام رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) پیش آن حضرت رفت و پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) به وی چیزی گفت و فاطمه (سلام الله علیها) گریان شد و سپس چیزی به وی فرمود و حضرت زهرا(سلام الله علیها) خندان شد . عایشه می گوید از سر این کار از وی جویا شدم. فاطمه (سلام الله علیها) در این هنگام به عایشه گفت من سر رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) را فاش نمی کنم. می گوید: بعد از رحلت رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) به دیگر بار ازاو پرسیدم، فاطمه(سلام الله علیها) در پاسخ گفت که پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: همانا جبرئیل هر سال یک بار نازل می شد تا قرآن را بر من عرضه بدارد ولی امسال دوبار نازل شده است. این دلیل بر این امر است که مرگم نزدیک است. من از این سخن گریستم حضرت فرمود چرا گریه می کنی ؟ اما ترضین ان تکون سیدة نساء هذه الامة ، او نساء العالمین، آیا راضی نیستی که سیده زنان این امت یا سیده زنان جهانیان باشی؟ (۲۷)
ابن سعد نظیر همین روایت رااز ام المومنین ، ام سلمه نقل کرده است(۲۸)
احمد بن حنیل از ابو سعید خذری نقل می کند که پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند و فاطمه سرور زنان اهل بهشت.(۲۹)
عبسی کوفی می نویسد: پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: فرشته ای از جانب پروردگار بر من نازل شد وخبر داد که فاطمه سیده زنان اهل بهشت است.(۳۰)
و در نقلی دیگر آمده است که آن حضرت فرمود: فاطمه سیده زنان اهل جهانیان است. (۳۱)
و نیز بخاری نقل کرده است که پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: فاطمه سیده زنان اهل بهشت است.(۳۲)
حذیفه می گوید: پیامبر فرمود: ملکی از آسمان نازل شد و از خداوند عالم این پیام را به پیامبری(صلی الله علیه وآله وسلم) رساند که فاطمه سیده زنان اهل بهشت است.
ذهبی در ذیل مستدرک حاکم وقتی که به این روایت می رسد و می گوید این روایت صحیح است.(۳۳)
-------------------------------------------------------------------------------
پی نوشتها
۱- سوره احزاب آیه 33
۲- اعیان الشیعه 1، ص 308
۳- همان
1-۳ – طه 132
۴- شواهد التنزیل لقواعد التفضیل 1، ص 497 خ 526
۵- ابن عساکر، تاریخ دمشق ، ترجمه الامام علی (ع) ص 89 خ 315
۶- المعجم الکبیر 24 ، ص 282 – 281 خ 713
۷- مستدرک الصحیحین 3، ص 158، سنن ترمذی خ 3206، مسند احمد 3 ص 259
۸- سیر اعلام النبلاء 2 ص 122
۹- طبقات الکبری ، ابن سعد ، ترجمه الحسین، موسسه آل البیت ، ص 139 و 140
۱۰- مستدرک الصحیحین 3، ص 150
۱۱- ابن سعد، طبقات الکبری 8 ص 19 و 20
۱۲- تاریخ بغداد 5، ص 7
۱۳- اعیان الشیعه 1 ، ص 307
۱۴- همان ص 308
۱۵- مستدرک الصحیحین 3، ص 154
۱۶– سوره نور آیه 36
۱۷- شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ج 1 ص 532 ج 566.
۱۸- همان ص 533 خ 567 و نیز ص 534 خ 568
۱۹- الریاض النضره 2 ص 208
۲۰- مستدرک 3 ص 151
۲۱- همان ص 153
۲۲- تاریخ بغداد 5 ص 86
۲۳- صواعق المحرقه، ص 96
۲۴- تاریخ بغداد 3 ص 392
۲۵- صحیح بخاری 5، ص 92 و 105 المنصف فی الاحادیث و الاثار ، عبسی کوفی ج 7 ص 512
۲۶- مسند احمد 2 ص 242مستدرک حاکم 3 ص 149 ، ترمذی خ 3870 ، المصنف فی الاحادیث 7 ص 512
۲۷-طبقات 8، ص 248 – 247 ، صحیح بخاری5 ، ص 55 – 54 مستدرک 3 ص 156
۲۸- طبقات همان ص 248
۲۹- مسند احمد 3 ، ص 473 خ 11224
۳۰- المصنف 8 ص 527
۳۱- همان
۳۲- بخاری 5 ص 91
۳۳- مستدرک 3 ، ص 151.

به نقل از

مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات ديني

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .