مستبصر روسي: جانم را فداي مهدي (عجل الله) مي*كنم

يك مستبصر روسي كه مذهب شيعه را پذيرفته است، گفت: اگر امام مهدي(عجلالله) را روزي ببينم مي*گويم كه حاضرم همه وجودم را فداي ايشان كنم و هرچهايشان امر فرمايد انجام مي*دهم.

به گزارش «شيعه نيوز» ، ديميتري كارتاشف ضمن ديدار از مركز جهاني حضرتولي عصر اظهار با اشاره به اينكه شش سال است به دين مبين اسلام و مذهبتشيع گرايش يافته است، درباره علل گرايش خود به اين دين آسماني اظهارداشت: درباره دين كتاب*هاي بسياري مطالعه كردم و درباره دين مسيحيت مطالعهبسياري داشتم و متوجه شدم كه دين مسيحيت داراي مسائلي است كه اين ديننيازها من را برآورده نمي*كند.
وي افزود: بعد از آن قرآن را مطالعه كردم و وقتي كه اين كتاب آسماني راخواندم دريافتم كه قرآن به حق است و به انسان روح حق مي*دهد و بعد از دوسال مطالعه در نهايت به دين اسلام گرايش يافت.
اين مستبصر روسي كه از شش سال پيش تا*كنون خواندن نماز را شروع كردهاست، بيان داشت: من فهميدم كه قرآن نكات بسيار روشني درباره توحيد دارد،وقتي درباره مسيحيت مطالعه داشتم متوجه نشدم كه منظور از پدر، پسرروح*القدوس چيست و اينكه عيسي پسر خدا است را از كجا آورده*اند ولي قرآنبه روشني گفت كه خداوند يكتا است و اين مسئله براي من بسيار مهم بود.
وي اضافه كرد: همچنين درباره اختلاف شيعه و سني مطالعه بسياري داشتم تادر نهايت به حقانيت تشيع پي بردم چرا كه عقيده شيعه بسيار روشن است و نكتهمهم ديگري كه موجب شد به شيعه گرايش يابم؛ امامت است. شيعه 12 امام دارد وخود پيامبر در اين زمينه حديث دارند و دريافتم كه حقانيت با شيعه است.عقيده شيعه به روشني حديث پيامبر را مشخص كرد و حجت*هاي شيعه به حق هستند.
وي حركت در صراط مستقيم را از ويژگي*هاي بارز دين مبين اسلام دانست وتصريح كرد: من بعد از اينكه اسلام آورده*ام به دليل حركت در صراط مستقيم وحق حركت مي*كنم احساس بسيار خوبي داشته و دارم.
كارتاشف كه بعد از اسلام آوردن نام امين را براي خود انتخاب كرده است؛عنوان داشت: اسلام را براي پدر، مادر، خواهر و دوستان خود معرفي مي*كنمالبته كار در اين زمينه بسيار سخت است چرا كه آنها فكر مي*كنند همهمسلمانان مثل وهابيون خشن هستند و من نيز همواره تلاش مي*كنم كه اسلامشيعه را به آنها معرفي مي*كنم و البته در اين زمينه در معرفي اسلام بهتعدادي از دوستان خود موفق بوده*ام.
وي درباره وضعيت مسلمانان در كشور روسيه اظهار داشت: مشكل نخستمسلمانان در روسيه اين است كه ما در ميان بي*دينان بايد زندگي كنيم واينكه ارتكاب گناه را مشاهده مي*كنيم و فساد وجود دارد سخت است، البتهدولت روسيه با وهابيون مشكل دارد ولي ما در اين زمينه با دولت مشكلينداريم.
اين مستبصر روسي در مورد وضعيت پذيرش دين از سوي جوانان روسي گفت:گروهي از جوانان به دنبال اين مسائل نيستند و به دنبال مسائل نفساني هستندو متاسفانه اكثريت جوانان اين شرايط را دارند، ولي گروهي از جوانان متفكرهستند و آنها اسلام را مي*پذيرند و اسلام شيعه براي آنها بسيار جالب است واگر اين دين به آنها عرضه شود آنها اسلام را قبول خواهند كرد.
وي با اشاره به مشتركات فرهنگ روسي و فرهنگ شيعه تصريح كرد: روسي*ها بهعدالت توجه ويژه*اي دارند و در همه مسائل شيعه نيز روح عدالت وجود دارد وبنابراين عدالت*محوري شيعه متوجه مردم روسيه قرار مي*گيرد.
وي توجه به آخرالزمان و آينده در مردم روسيه را مورد توجه قرار داده وبيان داشت: اسلام را مي*توان با توجه به عدل و منجي*گرايي و آخرالزمان دركشور روسيه ترويج كرد و بايد امام مهدي(عجل الله) به مردم روسيه معرفيشوند.
دكتر كارتاشف در مورد آخرالزمان و ظهور امام عصر گفت: با ظهور اماممهدي(عجل الله) جهان پر از عدل و داد مي*شود و همه ظلم*ها و ستم*ها پايانمي*يابد.
وي اضافه كرد: شخصيت و ويژگي*هاي امام مهدي(عجل الله) در اسلام آوردنمن بسيار تاثير داشت چرا كه فهميدم كه بزرگ مرد شيعه در شرايط كنوني يكمعصوم است و بايد منتظر اين پيشواي آسماني باشيم و بايد ايمان داشته باشيمكه امام مهدي(عجل الله) حتما ظهور خواهد كرد.
وي اظهار داشت: اگر امام مهدي(عجل الله) را روزي ببينم مي*گويم كهحاضرم همه وجودم را فداي ايشان كنم و هرچه ايشان امر فرمايد انجام مي*دهم.
اين مستبصر روسي در پايان خاطرنشان كرد: ما بايد خداوند متعال و ائمهاطهار(عليهم السلام) را به خوبي بنشاسيم و در همه دنيا ايشان را معرفيكنيم و همچنين امام زمان عليه السلام را بايد به دنيا معرفي كنيم، بايدتبليغ درباره اسلام، توحيد اسلامي و... را در نقاط مختلف دنبال كنيم.

منبع : فارس به نقل از روابط عمومي مركز جهاني حضرت وليعصر (عجل الله)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 17 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .