فلسفه سينه زني و خيمه زني و زنجيرزني و خود را در گل انداختن و دست را به بالا بردن و لرزاندن آن چيست؟

بدون ترديد اصل عزاداري و اقامه ماتم براي شهداء و آزاد مردان تاريخ، در اسلام سابقه ديرين دارد و از اخبار بر مي آيد كه پيامبر (ص) نيز آن را تأييد كرد و در برگزاري آن همت مي گماشت. اما در رابطه با كيفيت و شيوه برگزاري عزاداري (سينه زني، زنجير زني، علم و كتل، تعزيه، نخل گرداني و ... ) برنامه خاص، حديث و روايت معتبري وجود ندارد و مشخصه هاي عزاداري در زمان پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) محدود بود به مرثيه سرائي، گريستن و گرياندن در قالب شعر و مرثيه، جز اين كه هنگام رحلت پيامبر اكرم (ص) بنا بر نقل عايشه زنان به عزاداري پرداختند (و به سينه و صورت خود مي زدند) (1)، احاديث و يا حديثي در مورد سينه زني و زنجير زني و ... آن هم به شكل رايج امروزه، نيافتيم و در زمان حيات پيامبر (ص) نيز عزاداري، منحصر به گريه و گرياندن بود. ابن هشام مي نويسد بعد از اتمام جنگ احد كه رسول الله (ص) به خانه خود مي رفت، عبورش به محله «بني عبد الاشهل» و «بني ظفر» افتاد و صداي زنان آنها -كه بر كشتگانشان گريه مي كردند- به گوش آن حضرت (ص) خورد و موجب شد كه اشك بر صورت او نيز جاري گردد و در پي آن بفرمايد: «ولي كسي نيست كه بر حمزه بگريد».
رؤساي قبيله بني عبد الاشهل پس از آگاهي از اين موضوع، به زنان قبيله شان دستور دادند، لباس عزا بپوشند و به در مسجد بروند و در آن جا براي حمزه اقامه عزا و ماتم كنند، رسول خدا (ص) كه صداي گريه آنها را شنيد، از خانه خويش بيرون آمده، از آنها سپاس گزاري كرد و فرمود: «به خانه هاي خود بازگرديد خداي تان رحمت كند كه به خوبي مواسات خود را انجام داديد» (2).
و هنگامي كه پيامبر (ص) رحلت كردند، مردم مدينه از زن و مرد به گريه و ندبه پرداختند و بنا بر قول عثمان بن عفان «برخي از اصحاب چنان اندوهگين شدند كه چيزي نمانده بود به وهم دچار آيند» (3).
در شهادت علي (ع) فرزندان آن حضرت (ع) و مردم كوفه به شدت گريه كردند (4) و هنگامي كه امام حسن (ع) به شهادت رسيد، برادرش محمد حنفيه مرثيه و نوحه سرايي كرد (5) و بي شك نخستين كساني كه در شهادت امام حسين (ع) به عزاداري پرداختند، اهل بيت آن حضرت (ع) و بني هاشم بودند.
شروع عزاداري آن حضرت (ع) بدون فاصله بعد از شهادت آن جناب در سرزمين كربلا بود؛ نقل شده پس از آن كه امام حسين (ع) از پشت اسب به زمين افتاد و اسب خون آلود آن حضرت (ع) به خيمه ها رفت، زنان و خواهران و دختران آن حضرت (ع) به محض شنيدن صداي اسب از خيمه ها بيرون ريخته و بر سر و صورت خود زدند و جناب ام كلثوم فرياد مي كرد: «وامحمداه! واجداه! وانبياه! واابالقاسماه! واعلياه! واجعفراه! واحمزتاه! واحسناه! اين حسين (ع) است كه به زمين افتاده و در كربلا نقش زمين شده سرش از قفا بريده شده و عمامه و ردايش به غارت رفته و آن قدر گريست تا غش كرد» (6).
و بعد از آن در كوفه و مدينه و در زمان امام صادق (ع) و ... عزاداري سالار شهيدان حسين ابن علي (ع) به همين صورت انجام مي گرفت (7).
البته از برخي وعاظ محترم و مورد اعتماد شنيده شده است كه آنها به نقل از امام صادق (ع) مي گفتند كه آن حضرت (ع) جوانان را ترغيب مي نمودند كه در كوي و برزن ها با صداي رسا نداي «يا حسين، يا حسين» و فرياد مظلوميت بر آن حضرت (ع) سر دهند.
و همان طور كه آيت الله مصباح يزدي در كتاب نفيس «آذرخشي ديگر در آسمان كربلا» آورده اند وقتي معارف (حاصل شده از منبرها و جلسه هاي ديني) با احساسات روحي و هيجانان قلبي توأم شود و ميزان تأثير گذاري به مراتب بيشتر است و اين يك مطلب علمي و روان شناختي است لذا از قديم هم منبر علما دو قسمت بود، يك بحث علمي و سپس جلسه روضه خواني.
به هر صورت عزاداري به شكل معين مثلا در قالب سينه زني و زنجير زني و ... به نحو مستقيم ريشه روايي ندارد و گويا شكل برپايي مراسم عزاداري، به خود مردم واگذار شده است تا با انطباق اصول كلي دين و راهنمايي ائمه اطهار (ع) و بزرگان دين با عرف محلي، تكريم و تجليل شايسته از ائمه معصومين (ع) بجا آورند، و گفته اند راه افتادن دسته هاي سينه زني از زمان آل بويه در ميان شيعيان رايج گرديد. در عصر صفوي نيز دسته هاي سينه زني همراه با خواندن اشعار با آهنگ يك نواخت -كه در سوگ امام حسين (ع) سروده شده بود- در كوچه ها و خيابان مي گشتند. دراين عصر براي افزايش هيجان مردم و هر چه شكوهمندتر شدن دسته هاي عزاداري، نواختن طبل و كوبيدن سنج معمول گرديد و ادوات جنگي -كه در ميدان رزم كاربرد داشت- به اين گونه مجالس راه يافت. شيپورزني، علم گرداني، حركت دادن كتل، مورد استفاده سوگواران قرار گرفت (8).
از جمله چيزهايي كه بعد از اين عصر به دسته هاي سينه زني اضافه شد، عبارت بود از خون آلود كردن سر و صورت با تيغ زدن و قمه زدن به فرق سر با توجه به گزارش هايي كه در عصر قاجار موجود است، اين عمل در آن زمان معمول و رايج بوده است (9).
از تحول در شيوه هاي سينه زني و زنجير زني، استفاده مي شود كه اين مسأله از خواست هاي اجتماعي و بافت هاي جامعه، فرهنگ و آداب آنها سرچشمه مي گيرد، البته سزاوار است كه اصل و اساس اين نوع سينه زدن ها پذيرفته شود، زيرا در جوشش احساسات و عواطف و تحريك هيجان اثرات مثبت دارد، اما هيأت هاي مذهبي توجه داشته باشند كه سينه زني و زنجير زني، علم برداري و ... ، به حركت هاي نمايشي، اضافي، بالا و پائين پريدن با خرافات و اوهام آلوده نگردد، كه اين گونه حركات عزاداري را از سادگي و محتوي تهي مي سازد اما راجع به اشك:
گريستن و گرياندن زماني ارزش دارد و اثرش بيشتر خواهد بود كه از گفتار امام حسين (ع) و مصائب عاشورا تأثير پذيرفته باشد، نه از صوت زيباي مداحان و دلتنگي دنيا، كه متأسفانه گاهي ديده مي شود مردم دنبال صوت زيبا هستند و علاقه زيادي به خطابه ندارند، و آن چه كه بايد در عزاداري امام حسين (ع) بيشتر مورد عنايت قرار گيرد، آشنايي با اهداف بلند امام (ع) و فرهنگ عاشورا و عبرت آموزي از اين حادثه دردناك تاريخي است كه اگر اين مهم مورد غفلت قرار نگيرد، هم اشك خواهد بود و هم شكوه و هيجان و هم كوهي از احساسات و نفرت عليه بيدادگري.
بنابراين هر چند در مورد كيفيت عزاداري (سينه زني و زنجير زني) حديث و يا روايتي نداشته باشيم و ضرورت هم ندارد كه در تمامي موارد جزئي، حديث و دستور خاص وارد شده باشد زيرا اصل و كليت آن از سوي ائمه (ع) بيان شده است. اما از مجموع احاديثي كه در رابطه با اصل عزاداري امام حسين (ع) و نيز از سيره مستمره ائمه (ع)، مي توان استفاده كرد، اين است كه عزاداري امام حسين (ع) بايستي توأم با شكوه، فرياد، هيجان، اشك و ناله برخواسته از مكتب عاشورا باشد و طبيعي است ك لباس سياه پوشيدن، راه اندازي دستجات، دسته هاي سينه زني و زنجير زني به شكل معقول و متعارف و همراه با وقار، حزن، اندون و ماتم، تا حدي كه موجب وهن اسلام و اضرار بر نفس نباشد نقش مثبت و سازنده در شكوه و شور مجالس عزا دارد و نمي توان آن را نفي كرد.
-------------------------
پي نوشت ها:
1. ابن هشام، سيره النبويه، ج 2، ص 428.
2. عبد الملك ابن هشام حميري، سيره النبويه، ترجمه سيد هاشم رسولي، اسلاميه، ج 4، ص 122.
3. همان، ج 2، ص 252.
4. شيخ عباس قمي، منتهي الآمال، احمدي، 1368 ش، ج 1 و 2، صص 211، 220 و 223.
5. ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، بنگاه، 1360، ج 2، ص 3.
6. خوارزمي، مقتل الحسين، الجزء الثاني، دار انوار الهداي، ط اول، 1418 هـ، ص 43.
7. سيد بن طاووس، اللهوف، ترجمه عبدالرحيم عقيقي بخشايشي، قم، نويد، 1378 ش.
8. ر.ك: پشرو چلكووسكي، تعزيه هنر بومي ايران، ترجمه داوود حاتمي، علمي هرهنگي، ج 1، 1367 ش، ص 10.
9. بنجامين، ايران و ايرانيان، ترجمه محمد حسين كرد، جاويدان، ج 1، 1363، ص 248.
عزادارى بر امام‏حسين(ع) از زمان شهادت او بوده است؛ ولى تا زمان آل‏بويه (در سال 352 ق) اين عزادارى مخفى بود. قبل از قرن چهارم، عزادارى براى امام حسين(ع)، علنى نبود و نهانى در خانه‏ها انجام مى‏گرفت؛ اما در نيمه دوم قرن چهارم، سوگوارى در روز عاشورا آشكار و در كوچه و بازار انجام مى‏يافت. عموم مورخان اسلامى - مخصوصاً مورخانى كه وقايع را به ترتيب سنواتى نوشته‏اند؛ از قبيل ابن‏الجوزى در كتاب منتظم و ابن‏اثير در كتاب الكامل و ابن‏كثير در كتاب البداية و النهاية و يافعى در مرآت الجنان و ذهبى و ديگران - در ضمن ذكر وقايع سال 352 و سال‏هاى بعد از آن، كيفيت عزادارى شيعه را در روز عاشورا نوشته‏اند.
از جمله ابن‏الجوزى گفته است: در سال 352 معزالدوله ديلمى، دستور داد مردم در روز عاشورا جمع شوند و اظهار حزن كنند. در اين روز بازارها بسته شد، خريد و فروش موقوف گرديد، قصابان گوسفند ذبح نكردند، هريسه‏پزها، هريسه (حليم) نپختند، مردم آب ننوشيدند، در بازارها خيمه به پا كردند و به رسم عزادارى بر آنها پلاس آويختند، زنان به سر و روى خود مى‏زدند و بر حسين(ع) ندبه مى‏كردند.المنتظم فى تاريخ الملوك و الامم، ج 7، ص 15.
به قول همدانى: در اين روز، زنان، موى پريشان در حالى كه صورت‏هاى خود را سياه كرده بودند، در كوچه‏ها به راه افتادند و براى عزاى امام حسين(ع) سيلى به صورت خود مى‏زدندتكملة تاريخ الطبى، ص 183.
بنا بر گفته شافعى: اين نخستين روزى بود كه براى شهيدان كربلا سوگوارى مى‏شد.مرآت الجنان، ج 3، ص 247. مقصود عزادارى به طور علنى است. ابن كثير در ضمن وقايع سال 352 گفته است: كه اهل تسنن قدرت منع شيعه را از اين اعمال نداشتند؛ زيرا شماره شيعه بسيار و نيروى حكومت نيز با ايشان بود.
از سال 352 تا اواسط قرن پنجم - كه آل‏بويه از ميان رفتند -، در بيشتر سال‏ها مراسم عاشورا به ترتيب مزبور، كم و بيش انجام مى‏گرفت و اگر عاشورا با عيد نوروز يا مهرگان مصادف مى‏گرديد، انجام مراسم عيد را به تأخير مى‏انداختند.النجوم الزاهرة فى ملوك مصر و قاهرة، ج 4،ص 218.
در همين سال‏ها كه فاطميّه و اسماعيليّه، تازه مصر را به تصرف آورده و شهر قاهره را بنا نهاده بودند، مراسم عاشورا در مصر انجام مى‏يافت. بنا بر نوشته مقريزى: در روز عاشوراى 363، جمعى از شيعه مطابق معمول خود (از اين جمله معلوم مى‏شد كه مراسم مزبور در سال‏هاى قبل نيز معمول بوده است)، به مشهد كلثوم، و نفيسه (از فرزندان امام حسن(ع) ) رفتند و در آن دو مكان، شروع به نوحه‏گرى و گريه بر امام حسين(ع) كردند. مراسم عاشورا در زمان فاطميان هر سال برپا مى‏شد: بازارها را مى‏بستند و مردم دسته جمعى در حالى كه با هم ابياتى در مصيبت كربلا مى‏خواندند و نوحه‏گرى مى‏كردند؛ به مسجد جامع قاهره مى‏رفتند.الخطط، مقريزى، 2/289. و نيز ر.ك: النجوم الزاهرة، ج 4؛ ص 126، (بخش وقايع سال 366)؛ اتعاظ الحنفاء، مقريزى، ج 2،ص 67 به نقل از: سياهپوشى در سوگ ائمه نور، صص 161-162.
بعد از آن به دليل در انزوا قرار گرفتن تشيع، مراسم عزادارى خيلى علنى نبود، هر چند وضعيت بهتر از قبل زمان آل‏بويه بود. آنچه از بعضى منابع به دست مى‏آيد - خصوصاً كتاب روضة الشهداء كاشفى - قبل از زمان صفويه نيز مجالس سوگوارى براى اباعبدالله(ع) برپا مى‏شده است.در اين خصوص نگا: مقالات تاريخى، رسول جعفريان، ج اوّل، صفحات 183 - 185، 201-206. پس از صفويه به دليل ترويج تشيع، عزادارى شكل عام و علنى‏ترى به خود گرفت.
در اينجا تنها به ذكر نمونه‏هاى اندكى از آنچه كه در تاريخ نقل شده، بسنده مى‏كنيم:
1. عزادارى بنى‏هاشم در ماتم سيدالشهدا؛ از امام صادق(ع) روايت شده است: «پس از حادثه عاشورا هيچ بانويى از بانوان بنى‏هاشم، سرمه نكشيد و خضاب ننمود و از خانه هيچ يك از بنى‏هاشم دودى كه نشانه پختن غذا باشد، بلند نشد تا آنكه ابن زياد به هلاكت رسيد. ما پس از فاجعه خونين عاشورا پيوسته اشك بر چشم داشته‏ايم»نگا: امام حسن و امام حسين(ع)، ص 145..
2. عزادارى امام سجاد(ع)؛ حزن امام سجاد(ع) بر آن حضرت به صورتى بود كه دوران زندگى او، همراه با اشك بود. عمده اشك آن حضرت بر مصايب سيدالشهداء(ع) بود و آنچه بر عموها، برادران، عموزاده‏ها، عمه‏ها و خواهرانش گذشته بود تا آنجا كه وقتى آب مى‏آوردند تا حضرت ميل كند، اشك مبارك‏شان جارى مى‏شد و مى‏فرمود: چگونه بياشامم در حالى كه پسر پيامبر را تشنه كشتند؟!بحارالانوار، ج 44، ص 145. و مى‏فرمودند: «هرگاه شهادت اولاد فاطمه زهرا(س) را به ياد مى‏آورم گريه‏ام مى‏گيرد».خصال، ج 1، ص 131.
امام صادق(ع) به زراره فرمود: «جدم على بن الحسين(ع) هرگاه حسين بن على(ع) را به ياد مى‏آورد، آن قدر اشك مى‏ريخت كه محاسن شريفش پر از اشك مى‏شد و بر گريه او حاضران گريه مى‏كردند».بحارالانوار، ج 45، ص 207.
3. عزادارى امام محمد باقر(ع)؛ امام باقر(ع) در روز عاشورا براى امام حسين(ع) مجلس عزا برپا مى‏كرد و بر مصايب آن حضرت گريه مى‏كردند. در يكى از مجالس عزا، با حضور امام باقر(ع) كميت شعر مى‏خواند، وقتى به اينجا رسيد كه: «قتيل بالطف ...»، امام باقر(ع) گريه زياد كرده، فرمودند: «اى كميت! اگر سرمايه‏اى داشتيم در پاداش اين شعرت به تو مى‏بخشيديم؛ اما پاداش تو همان دعايى است كه رسول خدا(ص) درباره حسان بن ثابت فرمودند كه همواره به جهت دفاع از ما اهل‏بيت(ع)، مورد تأييد روح‏القدس خواهى بود».مصباح المتهجد، ص 713.
4. عزادارى امام صادق(ع)؛ امام موسى كاظم(ع) مى‏فرمايد: «چون ماه محرم فرا مى‏رسيد، ديگر پدرم خندان نبود؛ بلكه اندوه از چهره‏اش نمايان مى‏شد و اشك بر گونه‏اش جارى بود، تا آنكه روز دهم محرم فرا مى‏رسيد. در اين روز مصيبت و اندوه امام به نهايت مى‏رسيد. پيوسته مى‏گريست و مى‏فرمود: امروز، روزى است كه جدم حسين بن على(ع) به شهادت رسيد».امام حسن و امام حسين(ع)، ص 143.
5. عزادارى امام موسى كاظم(ع)؛ از امام رضا(ع) نقل شده است كه فرمود: «چون ماه محرم فرا مى‏رسيد، كسى پدرم را خندان نمى‏ديد و اين وضع ادامه داشت تا روز عاشورا: در اين روز پدرم را اندوه و حزن و مصيبت فرا مى‏گرفت و مى‏گريست و مى‏گفت: در چنين روزى حسين را كه درود خدا بر او باد، كشتند».حسين، نفس مطمئنة، ص 56.
6. عزادارى امام رضا(ع)؛ گريه امام رضا(ع) در حدى بود كه فرمودند: «همانا روز مصيبت امام حسين(ع)، پلك چشمان ما را مجروح نموده و اشك ما را جارى ساخته است».بحارالانوار، ج 44، ص 284.
دعبل خدمت حضرت رضا(ع) آمد. آن حضرت درباره شعر و گريه بر سيدالشهدا(ع) كلماتى چند فرمودند؛ از جمله اينكه: «اى دعبل! كسى كه بر مصايب جدم حسين(ع) گريه كند، خداوند گناهان او را مى‏آمرزد. آنگاه حضرت بين حاضران و خانواده خود پرده‏اى زدند تا بر مصايب امام حسين(ع) اشك بريزند».
سپس به دعبل فرمودند: «براى امام حسين(ع) مرثيه بخوان، كه تا زنده‏اى تو ناصر و مادح ما هستى، تا قدرت‏دارى از نصرت ما كوتاهى مكن». دعبل در حالتى كه اشك از چشمانش مى‏ريخت، قرائت كرد:
أفاطم لوخلت الحسين مجد لا و قد مات عطشاناً بشط فرات‏

صداى گريه امام رضا(ع) و اهل بيت آن حضرت بلند شد.همان، ج 45، ص 257.
7. عزادارى امام زمان(عج)؛ بنابر روايات، امام زمان(عج) در زمان غيبت و ظهور بر شهادت جدّشان گريه مى‏كنند. آن حضرت خطاب به جد بزرگوارشان سيدالشهدا(ع) مى‏فرمايند:
«فلئن اخرتنى الدهور و عاقنى عن نصرك المقدور، و لم اكن لمن حاربك محاربا و لمن نصب لك العداوة مناصبا فلاندبنّك صباحا و مساء و لابكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك و تأسفاً على ما دهاك»؛ بحارالانوار، ج 101، ص 320.
«اگر روزگار مرا به تأخير انداخت و دور ماندم از يارى تو و نبودم تا با دشمنان تو جنگ كنم و با بدخواهان تو پيكار نمايم؛ هم اكنون هر صبح و شام بر شما اشك مى‏ريزم و به جاى اشك در مصيبت شما خون از ديده مى‏بارم و آه حسرت از دل پر درد بر اين ماجرا مى‏كشم».
در سوگ تو با سوز درون مى‏گريم‏ از نيل و فرات و شط، فزون مى‏گريم‏

گر چشمه چشم من، بخشكد تا حشر از ديده به جاى اشك، خون مى‏گريم‏
مصطفى آرنگ به نقل از اشك حسينى، سرمايه شيعه، ص 66.
مسأله زنجير زنى در عزادارى امام حسين(ع) از دو جنبه قابل بررسى و دقت است؛ نخست بعد فقهى آنست كه به آن به عنوان عملى مجاز، مستحب و يا جز آن نگاه مى‏كنند و اين كه با چه شرايط و تا چه ميزان به عنوان عمل پسنديده اسلامى و اظهار سوگوارى امام حسين وشعاير دينى، مى‏توان بدان نگريست. طبيعى است كه از اين نظر موضوع فوق بايد از مراجع تقليد استفتاء شود و مراجع معظم نيز درباره كيفيت انواع سوگوارى نظر داده‏اند!
از نظر تاريخى در مصادر اصيل تاريخى چندان مورد توجه نبوده است. يكى از مواردى كه از زنجير ياد شده است در جريان رهايى حضرت يحيى بن زيد بن على بن‏الحسين(ع) از زندان اموى در خراسان است كه شيفتگان و شيعيان خراسانى به آهنگر مراجعه نموده قطعات وحلقه‏هاى زنجيرى كه بدان حضرت يحيى در زندان بسته شده بود با قيمت گزافى خريدارى نمودند و آهنگر مزبور نيز بدليل كثرت داوطلبان آن را قطعه قطعه نموده به هر يك مقدارى از آن را فروخت. البته در اين گزارش تاريخى اصلاً بدين امر كه مردم زنجير مزبور و يا قطعات آن رابه سر و كتف زدند اشاره نشده است بلكه در عزادارى حضرت يحيى سياهپوش شدند و در سال شهادت آن حضرت، فرزندان‏شان كه در آن سال به دنيا آمدند يحيى و يا زيد (اسم پدر حضرت يحيى) ناميدند، (جهت اطلاع بيشتر به كتاب امام خمينىو فرهنگ عاشورا، دفتر اول، ص 5 ـ 123، مقاله‏هاى دكتر سيد محمد ثقفى، مراجعه شود).
كتابي است به نام «رساله مواكب حسينيه» نوشته عبدالرزاق حائري اصفهاني كه در سال 1375 هجري قمري نوشته شده است و 42 سال پيش چاپ شده است. اين كتاب بيشتر درباره قمه زني است و از نظر او قمه زني اگر با آداب و رسوم خاص خود انجام شود هيچ گونه مشكلي پيش نمي آيد. در صفحه 90 مي گويد:
« عزاداري پنج دوره به خود ديده است: دوره اول مربوط به زمان امامان معصوم است. در اين دوره عزاداري به صورت محدود و در حال تقيه انجام مي شد و چنين نبود كه حكومت هاي اموي جلسات عزاداري را تحمل بكنند. دوره دوم، دوره خلفاي عباسي است. در اين دوره عزاداري بدون تقيه انجام مي شد. در اين دوره ها عزاداري به صورت گريه، مرثيه خواني و تشكيل جلسات عزاداري صورت مي گرفت.
دوره سوم، در قرن چهارم و در زمان، حكومت آل بويه بود كه انواع گوناگون عزاداري انجام مي شد و در اين دوره سينه زني و دسته هاي عزاداري در خيابانها و كوچه و بازار، به وجود آمد و سابقا دسته هاي سينه زني و حركت در خيابانها نبود. در اين دوره، در مراسم عزاداري بازار تعطيل مي شد. دوره چهارم، دوره صفويان است. در اين دوره علاوه بر مراسم سابق، شبيه خواني هم جزو برنامه هاي عزاداري شد.
دوره پنجم مربوط به قرن سيزدهم هجري قمري است و در اين دوره علاوه همه آن مراسم قبلي زنجيرزني و قمه زني هم جزو مراسم عزاداري شد.
پس قمه زني در قرن سيزدهم هجري قمري رسم شده است و در همين كتاب آمده است كه قمه زني حدود يكصد سال پيش رسم شده است.(ص2) و اين كتاب در سال 1375 هجري قمري نوشته شده است و يكصد سال پيش مي شود 1275 قمري. بنابراين قمه زني در سال 1275 هجري قمري پيدا شده است. اكنون 1427 هجري قمري است و اگر 1275 از از 1427 كم كنيم مي ماند 152 سال. پس 152 سال پيش و در زمان شيخ انصاري اين رسم پيدا شده است.در صفحه 34 هم به اين مطلب اشاره كرده است و درباره فلسفه قمه زني مي گويد:
« اگر عده اي كفن پوش صف بكشند و با شعارهاي حسيني حركت بكنند و با خنجر كمي زخم سطحي در جلو سر ايجاد كنند تا چند قطره خون روي اين كفن سفيد بريزد، اين صحنه تأثير رواني خوبي بر عزاداران مي گذارد و اين تأثير آنچنان عميق خواهد بود كه تا آخر عمر هم فراموش نمي شود.»
در اين كتاب به اين صورت تفسير و توجيه كرده است.
در كتاب «تاريخ النياحه» نوشته سيد صالح شهرستاني كه به زبان عربي است، درباره قفل زدن آمده است: « به نوشته احمد كسروي، قفل زدن در عصر صفويه آغاز شده است. در اين كتاب به نقل از كسروي مي گويد: زخم زدن بر سر هم در عصر صفويه پيدا شده است.(جز دوم، ص60)
بنابراين در تاريخچه پيدايش قمه زني دو نظر ديده مي شود. يكي اينكه در عهد صفويه بوده و دومي اينكه در قرن سيزدهم و در زمان شيخ انصاري بوده است.
«زنجيرزنى» و توجه به چند نكته ضرورى است:
الف. پايه‏گذار اصلى «عزادارى براى حسين بن على»(ع)، خود پيامبر اسلام(ص) است، (براى آگاهى بيشتر به كتاب «سيرتنا و سنّتنا، سيرة نبينا و سنته» نوشته علامه عبدالحسين امينى مراجعه كنيد. اين كتاب، به فارسى ترجمه شده است و در كتابخانه‏ها موجود است).
ب. مراسم عزادارى به صورت عمومى در قرن چهارم توسط ابوالحسن احمد معروف به معزّ الدوله از آل بويه، رواج يافت و روز عاشورا حتى نانوائيها هم كار خود را تعطيل مى‏كردند، (موسوعة العتبات المقدسه، ج 8، كربلا، ص 372، چاپ بيروت، 1987، 1407 هجرى قمرى).
ج. فلسفه اصلى انواع گوناگون مراسم عزادارى حسين بن على(ع)، زنده نگهداشتن فداكاريهاى حسين بن على(ع) است و چون اين اعمال، در دل مردم تأثير شديد دارد، بزرگان شيعه، آنها را مجاز دانسته‏اند.
د. مراسم عزادارى، همواره بايد تحت نظارت علماى بزرگ شيعه هدايت شوند تا مراسم عزادارى از مسير اصلى خود منحرف نگردد و اگر اين مراسم درست هدايت شوند عامل خوبى براى تقويت دين به حساب مى‏آيند.
ه. مراسم عزادارى در ايران و هندوستان تا اين لحظه آنگونه كه بايد نيست و براى همين بر همه ما لازم است كه تلاش كنيم تا اين مراسم از چهارچوب احكام اسلامى بيرون نرود.
با توجه به اين چند نكته، درباره زنجيرزنى، مطالبى را تقديم مى‏كنيم:
يكى از مراسم عزادارى در ميان شيعيان هندوستان، زنجيرزنى است. آنان با زنجير و چوبهاى ميخ دار بر پشت خود مى‏زنند و در پى زنجيرزدن، از بدن آنان خون جارى مى‏شود. بسيارى از شيعيان هند اين عمل را ناپسند مى‏دانند و مرتكب آن نمى‏شوند در عين حالى كه نسبت به حسين بن على(ع) اعتقاد كامل دارند، (همان، ص 378).
زنجير زنى از هندوستان به ايران آمده است با اين تفاوت كه در ايران زنجيرزنى به صورت معمولى و بدون خونريزى است ولى در هندوستان بسيار وحشت‏آور است.
زنجيرزنى هندى كه همراه با خونريزى است از سوى مراجع تقليد شيعه تحريم شده است. آية‏الله سيد محسن امين از اولين كسانى است كه به اين گونه اعمال اعتراض و آن را تحريم كرد. آية‏الله سيد ابوالحسن اصفهانى نيز فتوا به حرمت اين گونه اعمال داد، (همان، ص 378، پاورقى. در مقدمه المجالس السنيّة، قمه‏زنى و امثال آن را از اعمال شيطانى به حساب آورده است).
البته اگر زنجيرزنى و اعمال ديگر، مشتمل بر حرام نباشد و بر اساس هدايت خردمندان جامعه صورت گيرد، اشكالى پيش نمى‏آيد و گرنه اگر عملى خودش حرام باشد و يا مشتمل بر حرام باشد انجام آن نارواست.
مسأله گريه و عزادارى بر حضرت سيدالشهدا (ع) از افضل قربات است و فلسفه‏هاى سازنده و تربيتى متعددى دارد از جمله:
1- توجه به هدف قيام امام حسين كه همانا احياى ارزش‏هاى دينى و جلوگيرى از انحراف بود.
2- زنده داشتن ياد و تاريخ پرشكوه نهضت حسينى،
3- الهام بخش روح انقلابى و ستم ستيزى،
4- پيوند عميق عاطفى بين امت و الگوهاى راستين،
5- اقامه مجالس دينى در سطح وسيع و آشنا شدن توده‏ها با معارف دينى،
6- پالايش روح و تزكيه نفس،
7- اعلام وفادارى نسبت به مظلوم و مخالفت با ظالم و ... .
اما اصل عزادارى و سوگوارى از خود اهل بيت(ع) است ولى چگونگى آن تا حدود زيادى با شيوه‏هاى قومى و ملى عجين شده است و اين آميزش تا زمانى كه مشتمل بر خلاف شرع نباشد اشكالى ندارد.
داستان گريه و عزادارى پس از شهادت حضرت امام حسين(ع) از سوى امامان(ع) داستان دامنه‏دارى است. به مواردى اشاره مى‏شود:
1- امام چهارم(ع) كه خود در كربلا شاهد مصائب دردناك حسين(ع) و ياران فداكار او بود و 23 سال داشت، پس از آن واقعه سوزناك تا زمانى كه در قيد حيات بودند يعنى مدت 34 سال طبق برخى روايات براى پدر و عزيزان خويش گريه و سوگوارى مى‏كرد ، (بحارالانوار، ج 46، ص 108 و 109).
گريه‏هاى امام سجاد(ع) در سخت‏ترين شرايط علاوه بر جنبه عاطفى، يكى ازراه‏هاى مهم مبارزه و افشاگرى بود.
2- امام صادق(ع) به ابوهارون مكفوف دستور مى‏دهد مرثيه بسرايد و آنگاه كه وى مرثيه خود را مى‏خواند مشاهده مى‏نمايد امام(ع) سخت گريه مى‏كند متوجه مى‏شود از صداى گريه امام صادق(ع) زنانى كه پشت پرده حضور داشته‏اند صداى خود را به گريه و شيون بلند كردند ، (كامل‏الزيارات، ابن قولويه، نقل از ره توشه راهيان نور، ويژه محرم 1376).
3- امام رضا(ع) دعبل خزايى شاعر را در ايام سوگوارى حضرت حسين(ع) به حضور مى‏پذيرد به او عنوان يارى دهنده اهل‏بيت، خوش‏آمد مى‏گويد و از وى مى‏خواهد در روزهاى غم و اندوه اهل‏بيت؛ يعنى عاشورا در مورد مصايب جد خويش اباعبدالله(ع) مرثيه بسرايد ، (بحارالانوار، ج 45، ص 257).
در مورد سينه‏زنى نيز برخى از منابع تاريخى نشان مى‏دهد كه وقتى بنى‏هاشم براى اولين از مدينه به كربلا آمده و با كاروان اسراء در آن مكان برخورد نمودند به رسم عزادارى زنانشان دست به سينه مى‏زدند.
براى آگاهى بيشتر ر . ك :
1- فلسفه شهادت و عزادارى امام حسين، سيد عبدالحسين شرف‏الدين، مترجم: على صحت، انتشارات مرتضوى
2- حماسه حسينى، شهيد مطهرى، انتشارات صدرا
3- پيام‏هاى عاشورا، جواد محدثى، انتشارات پيك جلال
4- عبرت‏هاى عاشورا، سيد احمد خاتمى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى قم
5- فرهنگ عاشورا، جواد محدثى، نشر معروفنش

حكم سينه زني و زنجير زني:
سينه‏زنى و عزادارى اگر به صورت متعارف و به گونه‏اى كه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه در عزادارى محسوب شود اشكال ندارد و هر كارى كه براى انسان ضرر بدني قابل توجهي داشته و يا باعث وهن دين و مذهب گردد حرام است (ترجمه اجوبة‏الاستفتاآت، قطع وزيري، ص 525).
زنجير زني اگر به نحو متعارف و به گونه‏اى باشد كه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه در عزادارى محسوب شود، اشكال ندارد.خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1463.
زنجير تيغ دار: حضرت امام خميني، آيات عظام خامنه‏اى، تبريزى، مكارم و فاضل: اگر استفاده از زنجيرهاى مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و يا باعث ضرر بدنى قابل توجهى گردد، جايز نيست.امام، استفتاءات، ج 3، سؤالات س 34 و 37؛ خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س 1441؛ تبريزى، استفتاءات، س 2003 و 2012؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 574 و ج 2 و makaremshirazi.org، قمه‏زنى؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 2162 و 2166 و 2173.
آيت الله صافى: اگر ضرر قابل توجهى براى بدن نداشته باشد. در عزاى سيدالشهدا(ع) اشكال ندارد.صافى، جامع‏الاحكام، ج 2، س 1594.
آيت الله نورى: عزادارى براى امام حسين(ع) طبق سنت متعارف و معمول بين شيعيان اشكال ندارد.نورى، استفتاءات، ج 1، س 1063 و ج 2، س 601.
براى آگاهى بيشتر ر . ك :
1- فلسفه شهادت و عزادارى امام حسين، سيد عبدالحسين شرف‏الدين، مترجم: على صحت، انتشارات مرتضوى
2- حماسه حسينى، شهيد مطهرى، انتشارات صدرا
3- پيام‏هاى عاشورا، جواد محدثى، انتشارات پيك جلال
4- عبرت‏هاى عاشورا، سيد احمد خاتمى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى قم
5- فرهنگ عاشورا، جواد محدثى، نشر معروف

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 13 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .