رسالت‌ها و بايسته‌ها در مقابل فرقه ضاله وهابيت

وهابيت، از فرق نسبتاً نوپاي اسلامي به شمار مي‌آيد. اين مسلک که در زادگاه اسلام يعني در عربستان رشد يافته است، به دليل پشتوانه‌ قوي سياسي و اقتصادي، در حال گسترش به ديگر نقاط بلاد اسلام است. از آنجا که اين فرقه فاقد عمق عقيدتي و فکري اقناع کننده است، سرمايه گذاري عظيمي را بر روي تبليغات به ويژه از نوع رسانه‌اي آن ترتيب داده است؛ به گونه‌اي که غافل شدن از آن مي‌تواند اثرات مخرب غير قابل جبراني را براي نظام اسلامي به همراه داشته باشد. در اين بيان هم متوليان فرهنگي و هم امنيتي بايد راهکارهاي تأثير گذاري را به جهت مقابله و خنثي کردن تبليغات فرقه وهابيت اتخاذ کنند. نوشته حاضر در پي ارائه فهرستي اجمالي از اقدامات لازم الاجراء هم در زمينه امنيتي و هم فرهنگي است:

الف: به منظور توسعه زير بنايي ظرفيت‌هاي امنيت نرم نظام، در قبال آفندهاي فرقه ضاله وهابيت، بايسته است که ساختارهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران تدابير زير را مورد توجه قرار دهند:

ـ تبيين بسته سياستي منسجم براي مهار تهديد‌هاي نرم افزاري در فضاي مجازي

يکي از ظرفيت‌هاي مديريت استراتژيک امنيت نرم، کاريست مناسب فناوري‌هاي نوين براي ارتقاي ضرايب انتظامي امنيتي در فضاي مجازي است. از آنجايي که بخش مهمي از تبليغات رسانه‌اي فرقه وهابيت، در فضاي مجازي سازماندهي مي‌شود، لذا اتخاذ تدابير مناسب و تبيين بسته سياستي منسجم براي مقابله با آفندهاي تضعيف کننده وحدت ملي در فضاي سايبر، مي‌تواند نقش مهمي را در مديريت پيش رويدادي پياده نظام‌هاي ناتوي فرهنگي در حوزه انديشه ايفا نمايد.

ـ تبيين نظام جامع ديپلماسي فرهنگي در ساختار امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران:

ديپلماسي فرهنگي، آن بخش از کار ويژه‌هاي فرهنگي است که به صورت مستقيم يا غير مستقيم بر ضرايب امنيت ملي و يکپارچگي هويتي تأثير گذارند. با توجه به اينکه، طبق رهنمود‌هاي رهبر فرزانه انقلاب، ناتوي فرهنگي دشمن به يکي از آفندهاي مهم تهاجم نرم تبديل شده است، بايسته است متوليان امر با تبيين نظام جامع ديپلماسي فرهنگي عمق استراتژيک اقتدار نظام در خارج از کشور را افزايش دهند. در اين ميان نقش وابسته‌هاي فرهنگي سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران بسيار پر رنگ است. وابسته‌هاي فرهنگي نقش يک فيلتر را در جلوگيري از تهاجم نرم يا شناساندن چهره واقعي سازمان‌هاي تروريستي وابسته به فرقه ضاله وهابيت ايفا مي‌کنند.

ـ تهيه جدول نقشه ريسک سازمان‌هاي تروريستي نزديک به انديشه‌هاي وهابي‌گري:

يکي از لازمه‌هاي مديريت استراتژيک امنيت نرم در برنامه پنجم و افق ايران 1404، رصد، اولويت بندي و تهديد سنجي آفندهاي نرم افزاري است که مي‌تواند از جانب برخي سازمان‌هاي تروريستي فرقه گراي مستقر در محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بوجود آيد. به همين منظور، ساختارهاي اطلاعاتي، امنيتي، نظامي و انتظامي، بايسته است با رويکرد امنيت پژوهي استراتژيک، ضمن آسيب شناسي شطرنجي چينش سازمان‌هاي تروريستي فرقه‌گرا در ميحط امنيت خارجي، راهبرد منسجمي را براي مقابله با آسيب‌هاي احتمالي تبيين کنند. در اين راستا تهيه جدول ريسک آمايش گروه‌هاي تروريستي در محيط امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نقش موثري را در بهينه سازي مديريت استراتژيک تهديدات نرم ناشي از سازمان‌هاي تروريستي فرقه‌گرا ايفا مي‌کند. بويژه اينکه جهت گيري و مرامنامه عقيدتي سياسي اکثر سازمان‌هاي تروريستي مستقر در شرق ايران، مبين تأثير پذيري بالاي آنها از بنيان‌هاي نظري وهابيت است. به عنوان مثال زير بناي گروهک تروريستي جند الشيطان براساس آموزه‌هاي وهابيت و سلفي‌گري بنيان گذاشته شده و شيوه‌هاي عملياتي آنان همانند سازمان القاعده است. اين گروه به عنوان شاخه القاعده در ايرن و به رهبري عبدالمالک ريگي در استان بلوچستان پاکستان متمرکز بوده و براي عوام فريبي و مشروعيت بخشي به اقدام‌هاي تروريستي، نام جندالله را براي خود برگزيده و در 27 آذر 1385 با ادعاي حمايت از مطالبات اهل سنت بلوچستان، نام خود را به «جنبش مقاومت مردمي ايران» تغيير داد. لشگر طيبه و سپاه صحابه نيز دو سازمان تروريستي ضد شيعي و نزديک به وهابيون هستند، که نگاه سطحي به تحرکات ايذايي آنان مي‌تواند تهديدهايي را براي اتباع ايراني مقيم پاکستان بوجود آورد. نکته قابل تأمل،‌ارتباط ميان گروهک تروريستي منافقين (سازمان مجاهدين خلق) با برخي سازمان‌هاي تروريستي وهابيون است. در همين رابطه، شاهزاده عربستان سعودي «بندر بن سلطان» که به مدت 20 سال سفير عربستان در آمريکا بود و به حمايت از گروه‌هاي تروريستي القاعده و فتح الاسلام شهرت دارد، در سال 1386 با حضور در کنگره مجاهدين خلق، مبلغ 750هزار دلار به اين گروه تروريستي کمک کرد. در اين کنگره که در پادگاه اشرف برگزار شد شماري از سران حزب بعث، مأموران اطلاعاتي و شماري از اعضاي القاعده و انصار السنت نيز حضور داشتند.

ـ بهره‌گيري مناسب از ظرفيت حوزه‌هاي علميه:

آموزه‌هاي فرقه ضاله وهابيت در حوزه جنگ انديشه تعريف مي‌شود. به همين منظور حوزه‌هاي علميه بايستي با گفتمان‌هاي فکري غالب، بستر شناساندن چهره واقعي اين گروه را بوجود آورند.

توجه مديران استراتژيک حوزه‌هاي علميه بويژه حوزه علميه قم، به عنوان يکي از ارکان معماري مهندسي فرهنگي کشور، به دور نماي انديشه‌هاي فرقه‌اي مخرب و اتخاذ تدابير بازدارنده مناسب در سند چشم انداز حوزه، مي‌تواند نقش مهمي را در پيشگيري از تهديدهاي نرم افزاري عقيدتي، واگرايانه فرقه‌اي و بالتبع تقويت وحدت ملي ايتفا کند که تحقق آن مستلزم تعامل مستمر و پويا با شبکه کانون نخبگان حوزه و دانشگاه با هدف تبيين نقشه راه منسجم و استراتژيک در ساختار مديريت نرم افزاري سند چشم انداز حوزه است.

حوزه‌هاي علميه جمهوري اسلامي ايران همسو با نهادهاي اطلاعاتي امنيتي نقش محوري را براي مقابله با عقايد انحرافي ايفا مي‌کنند. به همين منظور حوزه علميه قم بايستي در تبيين سند چشم انداز حوزه، نوع، دامنه و عمق تهديدهاي ناشي از وهابيت در محيط امنيتي ايران را به دقت مورد کنکاش قرار دهد.

ب: اما در زمينه‌هاي فرهنگي نيز راهکارهاي زير پيشنهاد مي‌گردد:

ـ تشکيل مراکز مختلف وهابيت شناسي و سلفي شناسي براي تربيت متخصصان در اين زمينه؛

ـ برجسته کردن اختلافات سلفيان با يکديگر و اختلافات درون اين جريان‌ها؛

ـ تبيين مسائل اعتقادي مانند شفاعت و مستدل کردن انحراف تفکر تکفيري و تقويت تفکر سلفي اعتدالي؛

ـ تقويت ارتباط با سلفي ضد تکفيري؛

ـ تبيين تشيع و ضديت زدايي از شيعه؛

ـ آموزش مديران فرهنگي و دستگاه‌ها در زمينه وهابيت و سلفي‌گري.

منبع: نشریه مرزبان نامه؛ رصد آخرین تحولات ادیان و مذاهب، شماره 2، معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 9 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .