دلیل پنجم پیشرفت وهابیت: اشتراک قومی فرهنگی با دیگر اعراب

وهابیت به دلیل اشتراک قومی و زبانی با دیگر اعراب خاور میانه و حوزه خلیج فارس و با بهره گیری از یک پارچگی دینی و به کمک ثروت خود به راحتی می تواند در کشورهای این منطقه نفوذ کند و با آنها روابط دوستانه برقرار سازد.
از نظر دولتهای غربی نیز یک رژیم دست نشانده غرب که از نظر قومی و فرهنگی با دیگر اعراب منطقه اشتراک داشته باشد بهتر می تواند خواسته های آنان را در این بخش از جهان عملی سازد و بر دیگراعراب تحمیل کند.
یک کشور غیر عرب مانند( ایران پیش از انقلاب)هر چند به غرب وابسته باشد به آسانی یک رژیم عرب مانند مصر یا عربستان یا عراق نمی تواند در میان 150 میلیون عرب نفوذ کند و با آنان از برادری و خویشی دم بزند.
برای رژیم های عرب وابسته بسیار آسان تر است که در گردهمایی های اعراب شرکت کنند و خود را پشتیبان منافع برادران عرب جا بزنند و در عمل سیاستهای پشت پرده اربابان خود را اجرا کنند، اعراب به مسئله قومیت اهمیت بسیار می دهند و رژیم های عرب نیز همواره می کوشند عامل قومیت را با استفاده از احساسات توده های عرب بر روابط و سیاست های اعراب در هر زمینه ای وارد کنند.
از این راه افزون بر اینکه در صفوف مسلمانان شکاف می افتد در منطقه نیز فارس و عرب و ترک و کرد در مقابل هم قرار می گیرند و زمینه اختلاف همیشه باقی می ماند وهابی ها نیز افزون بر توان اقتصادی خود به دلیل همین اشتراک قومی و زبانی با اعراب، امتیاز قابل توجهی در میان کشورهای منطقه دارند و از این امتیاز جهت اجرای سیاست های خود به صورت مطلوب بهره برداری می کنند.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .