تقسیم بندی بدعت به بدعت خوب و بد از دیدگاه وهابیت

وهابیون که هیچ دلیل واضح و مستندی بر ادعاهای پوچ خود ندارند در جدیدترین فتوایی که از سوی هیئت کبار علمای آنان صادر شده در فتوایی عجیب مدعی شده اند که ما دو گونه بدعت داریم بدعت خوب و بدعت بد. البته ظاهرا خودشان هم نفهمیده اند که چه گفته اند لذا برای آگاهی بیشتر اصل فتوا را خدمتتان ارائه می نماییم:
سوال: علمای مسلمان(وهابی) راجع به بدعت نظرات متفاوتی ارایه داده اند، پس یک عدۀ ایشان گفته اند: بدعت بعضي آن خوب است وبعضی آن بد است پس آيا این درست است؟
جواب: بدعت: عبارت از هر آنجه که بر وفق نمونه سابق ایجاد نشده باشد، سپس برخی از این بدعتها به مسایل معاملات وامور دنیا تعلق میگیرد؛ مانند اختراع کردن وسائل انتقال مانند هواپیماها وماشینها وقطارهاي خط آهن، ودستگاههای برقی، وسائل پخت وپز، ودستگاههاي تهویه که برای گرم وسرد ساختن هوا استفاده میشود. وابزار جنگ مانند بمبها وزیر دریایی ها وتانکها ... ودیگر چیزها که به منفعت مردم بر میگردد در امور دنیای آنها پس این در ذاتش کدام اشکالی ندارد ودر ساختن آن گناهی نیست، واین ابزار ووسایل اگر مقصد از اختراع آن ومورد استعمال آن خیر ومصلحت مشروعی باشد پس آن خیر است، واگر هدف از آن خراب کاری وزیان رساندن وتبهکاری در روی زمین باشد وبرای شر وآسیب رساندن به بندگان خدا باشد پس آن شر ومصیبت است، گاهی بدعت ونو آوری در دین عقیده یا عبادت گفتاری وکرداری میباشد؛ مانند بدعت نفی کردن قدر،

وساختن مساجد بر قبرستان، وبر پا کردن گنبدها بر قبرها، وخواندن قرآن در قبرستان برای مردگان، وبر گذار کردن محافل بمناسبت یاد بود وگرامی داشت صالحان وبرجستگان، ومدد خواستن از غیر خدا وطواف کردن در زیارتگاهها، پس این وامثال آن همه گمراهی اند؛ بنا به فرمودۀ پیامبر (صلی الله علیه وسلم): از کارهای نو به میان آمده در حذر باشید، چراکه هر کار نو به میان آمده بدعت است، وهر بدعت گمراهی است لیکن بعضی این افعال شرک بزرگ است که از اسلام بیرون میکند؛ مانند مدد خواستن از غیر خدا در آن اموری که به ماورای اسباب ووسایل عادی ارتباط دارد، وذبح کردن ونذر کردن برای غیر خدا... مانند اینها وآنچه عبادت خاص به خداوند است، وبعض از اینها وسیله برای شرک است؛ مانند تقرب جستن به خدا بوسیله جاه ومنزلت نیکان وشایستگان، وسوگند خوردن بغیر خدا، گفتن کسی: آنچه خدا خواست وتو خواستی، وبدعت در عبادت مگر به احکام پنجگانه تقسیم نمیشود چنانکه بعض از مردمان فکر کرده اند؛ بدلیل عام بودن حدیث: هر بدعت گمراهی است
پرسش سوم از فتوای شماره 948- مجموعه فتاوای هیئت کبار، جلد دوم، ص 452و453

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .