بت فروشى معاویة بن أبی سفیان

بت فروشى معاویة بن ابوسفیان

از مسروق چنین نقل شده: معاویه چند مجسّمه مسى را براى فروش به هندوستان فرستاد. مسروق با دیدن این محموله گفت: به خدا سوگند، اگر مطمئن بودم که معاویه مرا نمى کشد، این محموله را غرق مى کردم، امّا از این مى ترسم که مرا شکنجه دهد و گمراهم نماید.
تعریف شما از صحابه چیست؟به غیرازاین است که صحابه خودمیبایست الگویی برای مسلمانان باشند؟آیا ازصحابه بودن برایشان افتخارمصاحبت با رسولخدا«صلی الله علیه وآله وسلم»بس است؟نبایست فرامین خداوند وپیامبر«صلی الله علیه وآله وسلم»را اجراکنند؟نباید الگویی برای مسلمانان باشند درانجام خوبیها ونیکیها؟
حال سوالی دیگرحکم بت پرستی وبت فروشی چیست؟آیا به کسی که بت می فروشد میتوان لقب مسلمانی راداد؟وازآن مهمتر وی را ازکبارصحابه تلقی کرد ووی را الگویی برای مسلمانان قرارداد؟!!!
بت فروشى معاویة بن ابوسفیان، در المبسوط این گونه آمده است: از مسروق چنین نقل شده: معاویه چند مجسّمه مسى را براى فروش به هندوستان فرستاد. مسروق با دیدن این محموله گفت: به خدا سوگند، اگر مطمئن بودم که معاویه مرا نمى کشد، این محموله را غرق مى کردم، امّا از این مى ترسم که مرا شکنجه دهد و گمراهم نماید. به خدا سوگند، نمى دانم معاویه چگونه انسانى است؟! انسانى که شیطان، کارهاى زشتش را براى او زیبا جلوه داده، یا انسانى که از آخرت نامید گشته و به کامجویى در دنیا مى پردازد؟!
المبسوط فى الفقه الحنفى: ۲۴ / ۴۶، کتاب الإکراه.
من از کتب شیعه آدرس ندادم که متّهم به تهمت ودروغ شوم از کتب برادران اهل تسنن آدرس ارائه کردم، پس هرلفظی درمورد ما بکاررود،قبل ازهرچیزی متوجه علماوبزرگان اهل تسنّن خواهد شد.
اما بیایید نکاتی را با هم بگذارانیم طبق این حدیث:
شاید برخی بگویند این قضیه قبل از مبعوث شدن پیامبر«صلی الله علیه وآله» واسلام ظاهری معاویه باشداما همان طورکه درحدیث آمد:مسروق با دیدن این محموله گفت: به خدا سوگند، اگر مطمئن بودم که معاویه مرا نمى کشد، این محموله را غرق مى کردم حال یک سوال اگر این حادثه قبل ازبعثت پیامبر اعظم باشد قائدتاً مسروق نیز باید برای بت ها احترام خاصی بگذارد ومطمئناً اگر قبل ازبعثت وایمان آوردن باشد مسروق نیز طبیعتاً انها راپرستش می کرده ودلیلی ندارد که اون محموله راغرق کندپس باید این ماجراپس از بعثت باشد که مسروق ازبتها متنفربوده که به فکرغرق کردن انها بوده است.
بهترنیست اشخاصی را مطیع شویم والگو بدانیم که خودشایسته ی الگوشدن باشند!؟؟
به نقل:سایت تحقیقاتی اسلام پرس
Islam-Press.Net
Mega World News

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .