امامت و خلافت؛ انتصاب يا انتخاب

استاد حسيني قزويني(دانشگاه فردوسی مشهد سال 1388)
خدا را شاكريم كه توفيق داد در جمع اساتيد و دانشجويان بزرگوار دانشگاه فردوسي مشهد حضور پيدا كنيم و سخناني را از نزديك با اين عزيزان در ميان بگذاريم. بنا شد كه در اين جلسه، بحثي را پيرامون امامت و خلافت؛ انتصاب يا انتخاب داشته باشيم.
هدف ما از طرح اين بحث‌ها اين است كه امروز مخالفين مكتب اهل بيت (عليهم السلام) در گوشه گوشه كشورمان و در اين گيتي پهناور، بر ضد فرهنگ شيعه، إلقاء شبهه مي‌كنند و عقائد جوانان ما را متزلزل مي‌كنند. جزوات و كتاب‌ها و سي‌دي‌هايي را در سطح گسترده در راستاي زير سوال بردن فرهنگ اهل بيت (عليهم السلام) منتشر مي‌كنند. ما نا