ازدواج موقت از دیدگاه عامه و جواب شیعه به آن

متاسفانه اهل سنت به دلیل پیروی بی چون و چرا از خلیفه دوم عمر بن خطاب , کار را تا آنجا پیش برده اند که حتی نظر و رای وی را بر نظر و رای خدا و پیامبر اکرم(ص) ترجیح داده و بدان عمل می کنند. یکی از این موارد در مورد متعه کردن(صیغه) است که پیامبر اکرم (ص) آنرا مباح و جایز دانست و صحابه نیز تا زمان عمر بدان عمل می کردند اما عمر بن الخطاب در یک بدعتی عجیب گفت : دو متعه در زمان رسول خدا حلال بود . من از آن دو نهي مي کنم و بر(انجام دادن) آن دو عقاب مي نمايم . که یکی متعه و صیغه کردن زنان است و دیگری متعه حج.
مدارک اين روايت در کتب اهل سنت بسیار است و آنان بدین مطلب اعتراف کرده اند که عمر بر خلاف سیره پیامبر اکرم و تمام صحابه عمل کرد و مردم را نیز به اطاعت از آن وادار و مجبور کرد به طور مثال سرخسي از علمای بزرگ اهل سنت در دو کتاب خود اين روايت را از جمله رواياتي مي داند که با سند صحيح از عمر نقل شده است :
با روايت صحيح از عمر نقل شده است که وي مردم را از متعه نهي کرد ، پس گفت : دو متعه در زمان رسول خدا صلي الله عليه وآله حلال بود