آیا مامون شیعه بوده؟

آيا مأمون شيعه بوده است؟ شهيد مطهري در كتاب سيره ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ مي فرمايند: مأمون شيعه بوده و مناظراتي را هم با اهل تسنن داشته است كه هيچ يك از علماي شيعه اين چنين مناظراتي را نداشته اند؟

عباسيان در آغاز با نام «اهل بيت» و با انگيزه خونخواهي شهيدان علوي و با شعار «الرضا من آل محمد ـ صلي الله عليه و آله ـ » روي كار آمدند و چون خود در ميان مسلمانان از وجهه و اعتبار برخوردار نبودند، براي پيشبرد آرمان خويش از وجهه و محبوبيت اهل بيت و علويان بهره مي جستند و خون هاي پاك آنان را وسيله تلاش جهت رسيدن به حكومت قرار داده بودند.
ولي همين كه به حكومت دست يافتند و بر مركب آرزو سوار شدند، با شيوه هاي گوناگون، علويان را از عرصه سياست دور كردند و نسبت به سادات علوي و طرفداران اهل بيت مانند: بني اميه سياست خشونت آميز و خونيني در پيش گرفتند و به خاندان علي ـ عليه السّلام ـ كمال شدّت را معمول داشتند. چون علويان را منبع خطر مي دانستند سخت از آنان بيمناك بودند.( [1] )
اين سياست كهنه و هفتاد ساله عباسيان درباره علويين بو