بيوگرافي سران و مفتيان وهابيت

شيخ عبدالعزيز بن باز - مفتي اعظم سابق وهابیت عربستان سعودي( م1420ق)+ عکس

عبدالعزیز بن عبدالله بن باز در بیست و یکم نوامبر ۱۹۱۰ میلادی برابر با چهاردهم ذوالحجّه ۱۳۳۰هجری قمری در شهر ریاض عربستان سعودی به دنیا آمد. در سال ۱۹۱۳میلادی پدرش باز بن عبدالله و در سال ۱۹۲۱مادرش حفصه بنت سمیح درگذشت.
در ۱۹۳۶ عبدالعزیز ابن باز بینایی خود را از دست داد. مهم‌ترین استادان او در اصول، فقه و ادبیات عرب، محمود بن ابراهیم بن عبدالطیف الشیخ، محمد بن عبدالطیف بن حسن الشیخ، سعد بن محمد بن عتیق القاضی، حامد بن فارص بودند. وی در محضر سعد بخاری تجوید قرآن را آموخت.

ماهر المعیقلی

آیا ماهر المعیقلی که قاری قرآن است و صدای زیبایی دارد وهابی است؟

متاسفانه وی مانند بیشتر همقطاران سعودی اش، از وهابیون متعصب و تکفیری است که با تکفیر دیگر مذاهب به خصوص تشیع ماهیت پلید خویش را نشان داده تا جایی که مراجع بزرگوار شیعه مانند آیه الله مکارم شیرازی نیز نسبت به گستاخیهای وی موضع گیری قاطعانه کرده اند.
موضع گیری های وی باعث شد تا آیه الله مکارم شیرازی درباره وی اینچنین موضع گیری نماید:
رسوایی بی سابقه شما در جده، برای همگان کافی است و در تاریخ سابقه ندارد.

شاگردان و جانشینان محمد بن عبدالوهاب

شاگردان و جانشینان محمد بن عبدالوهاب چه کسانی بودند؟

در منابع نام برخی افراد به عنوان شاگردان محمد بن عبدالوهاب ذکر شده که به برخی از آنان اشاره می کنیم:
شاگردان محمدبن عبدالوهاب

محمد بن عبدالوهاب

لطفا در مورد محمد بن عبدالوهاب به طور کامل توضیحاتی ارائه فرمایید؟

وهابيت از فرقه‌‌هاي نوپاي جهان اسلام است. اين مسلک که در زادگاه اسلام، يعني در عربستان رشد يافته است، به دليل پشتوانه قوي سياسي و اقتصادي، در حال گسترش به ديگر کشورهاي اسلامي است. اين فرقه منسوب به پايه‌گذار آن محمدبن عبدالوهاب سليمان نجدي است. در اين مقاله سعي شده است با استفاده از متون اصيل وهابي، به شرح و تبيين زندگاني محمدبن عبدالوهاب پرداخته شود.

دوران کودکي

محمد سالم الخضر

محمد سالم الخضر کیست و چه کتبی دارد؟